پرسشنامه ویکور فازی

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است

از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت آموزش دانشجویان و پژوهشگران و توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت­ های علمی و پژوهشی (همانند پایان نامه و مقاله) خود می­ باشد، بنابراین تیم مشاوره مدیریت برای خریداران محصولات خود این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند از مشاوره رایگان کارشناسان ما در زمینه مربوط به فایل خریداری شده استفاده نمایند.

 • شما با خرید این محصول می­ توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما در تهیه پرسشنامه ویکور فازی(Fuzzy Vikor) پژوهش خود بهره مند شوید.
 • برای دریافت مشاوره از  بخش ارتباط با ما اقدام نمایید.
 • در این فایل تلاش شده است تا با ارائه مثال کاربردی و به صورت گام به گام نحوه طراحی پرسشنامه ویکور فازی(Fuzzy Vikor) ارائه شود.

محتوای فایل

 • ارائه یک مثال کاربردی چند سطحی(دارای هدف، معیار(شاخص)، زیرمعیار(زیرشاخص) و گزینه).
 • ارائه دو نکته بسیار مهم به عنوان پیش نیاز طراحی پرسشنامه ویکور فازی(Fuzzy Vikorکه عدم توجه به این نکات ممکن است در گام های بعدی شما را دچار مشکل نماید.
 • ارائه جداول مختلف با طیف های متفاوت برای تبدیل مقیاس های زبانی به اعداد فازی.
 • آموزش این نکته که آیا مساله مورد نظر با استفاده از روش ویکور فازی قابل حل است.
 • آموزش این نکته که اگر مساله مورد نظر هم معیار(شاخص) و هم زیرمعیار(زیرشاخص) داشت کدام یک باید در ماتریس تصمیم روش ویکور فازی بکار گرفته شود.
 • ارائه قالب خام پرسشنامهویکور فازی برای ارسال به خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه).
 • راهنمای نحوه تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه).
 • طراحی پرسشنامه ویکور فازی برای مثال ارائه شده.
 • نحوه تشکیل ماتریس تصمیم مساله(به عنوان ورودی اصلی روش ویکور فازی) با استفاده از داده های مساله.
 • آموزش نحوه تشکیل ماتریس تصمیم فازی برای مساله ارائه شده با استفاده از داده های جمع آوری شده.
 • آموزش نحوه طراحی پرسشنامه ویکور فازی برای مثال ارائه شده در صورتی که جدول تبدیل متغیرهای زبانی شما تغییر کند.
 • برای سهولت کار شما قالب پرسشنامه ویکور فازی و ماتریس تصمیم برای مثال ارائه شده در قالب فایل ورد ارائه شده است تا در صورت نیاز بتوانید از پرسشنامه و ماتریس آن برای مساله خود استفاده کنید.

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

تیم مشاوره مدیریت نرم افزاری برای روش ویکور فازی (Fuzzy Vikor Solver) ارائه کرده است که با کمک آن می توانید در چند ثانیه کلیه محاسبات مساله خود را با صحت کامل انجام دهید(برای دانلود این نرم افزار اینجا کلیک کنید)

استفاده از نرم افزار نیاز به هیچ گونه آموزشی ندارد

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی

آموزش روش ویکور فازی با مثال کاربردی

 پرسشنامه ویکور فازی – دانلود پرسشنامه ویکور فازی – نمونه پرسشنامه ویکور فازی – پرسشنامه Fuzzy Vikor – دانلود پرسشنامه Fuzzy Vikor – پرسشنامه Vikor فازی – فایل ورد پرسشنامه ویکور فازی – پرسشنامه ویکور فازی – دانلود پرسشنامه ویکور فازی – پرسشنامه Fuzzy Vikor – دانلود پرسشنامه Fuzzy Vikor – پرسشنامه Vikor فازی