آموزش روش آراس

آذر ۱, ۱۳۹۶ 0

آموزش روش آراس(ARAS) روش آراس (ARAS) یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که در سال ۲۰۱۰ توسط Zavadskas و Turskis ارائه شد. واژه ARAS در […]