آموزش روش تاپسیس

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴ 0

روش TOPSIS یا روش رجحان ترتیبی با تشابه به جواب ایده آل توسط هوانگ و  يون (Hwang & Yoon ) در سال ۱۹۸۱ مطرح گرديد. […]