محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

آبان ۲۹, ۱۳۹۶ 0

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران برای جوامع محدود: فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. رابطه زیر فرمول کوکوران […]