روش ترتیبی (روش Lexicographic)

نوامبر 29, 2016 0

روش ترتیبی (روش Lexicographic) (لکسیکوگراف) این روش نیازمند آن است که در آن شاخص ها ابتدا از نظر اهمیت اولویت بندی شوند سپس تمام گزینه […]