نرم افزار کوپراس (COPRAS)

می 18, 2018 0

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت […]

آموزش روش کوپراس (COPRAS)

می 18, 2018 0

آموزش روش کوپراس (COPRAS) در سال 1996 محققان دانشگاه Technical  Vilnius Gediminas روشی را با عنوان کوپراس(Complex Proportional Assessment = COPRAS) ایجاد کردند. این روش برای ارزیابی […]