آموزش روش تاکسونومی

ژانویه 13, 2019 0

روش تاکسونومی(TAXONOMY) این روش یکی از روش­ های طبقه بندی مناطق از نظر توسعه یافتگی است. این روش برای طبقه بندی های گوناگون در علوم […]