روش بهترین بدترین (BWM)

سپتامبر 5, 2018 0

آموزش روش تصمیم گیری چند معیارها بهترین بدترین(Best-worst multi-criteria decision-making method) دانلود پرسشنامه BWM همراه با آموزش طراحی آن با یک مثال کاربردی تصمیم گیری چند معیاره […]