نرم افزار محاسبه میانگین هندسی پرسشنامه های مقایسه زوجی

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است

از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت آموزش دانشجویان و پژوهشگران و توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت­ های پژوهشی خود می ­باشد. بنابراین تیم مشاوره مدیریت برای خریداران محصولات خود این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند از مشاوره رایگان کارشناسان ما در زمینه مربوط به فایل خریداری شده استفاده نمایند.

  • هزینه تدریس و مشاوره هر جلسه توسط مدرسان (لیست اساتید تیم مشاوره مدیریت)تیم مشاوره مدیریت در حدود 100 هزار تومان می باشد در حالی که شما با خرید این محصول می­ توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما در مورد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده نمایید(هدف تیم مشاوره مدیریت آموزش و توانمند کردن شما می باشد تا بتوانید مسائل خود را خودتان حل نمایید).
  • با استفاده از این نرم افزار شما می توانید میانگین هندسی پرسشنامه های مقایسه زوجی خبرگان خود را به سادگی محاسبه کنید.
  • نرم افزار تنها بر روی یک سیستم فعال می شود(در صورت نصب مجدد ویندوز، نرم افزار مجددا قابل نصب است).
  • نرم افزار قادر به محاسبه میانگین هندسی پرسشنامه های مقایسه زوجی 2×2 تا 10×10 می باشد(مقایسه زوجی 10 عامل با هم)
  • از نرم افزار محاسبه میانگین هندسی خبرگان می توانید برای طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی مسائل خود نیز استفاده کنید. با وارد کردن عوامل(شاخص ها یا گزینه های) مساله خود پرسشنامه مقایسه زوجی طراحی می شود که می توانید آن را کپی کرده و به فایل ورد انتقال دهید.

     فیلم آموزش نحوه حل یک مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار