فصل چهارم پایان نامه با استفاده از تاپسیس خاکستری (Gray Topsis)

خط مشی اصلی تیم مشاوره مدیریت فراهم کردن امکاناتی برای آموزش دانشجویان و پژوهشگران و توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت­ های پژوهشی (همانند پایان نامه و مقاله) خود می­ باشد.

  • شما اگر بخواهید نگارش پایان نامه خود را به فرد یا سازمان­ های دیگر واگذار کنید باید هزینه زیادی را متقبل شوید در حالی که خود شما می توانید با کمی تلاش فصل 4 خود را با کیفیتی به مراتب بهتر نگارش کنید.
  • نگارش پایان نامه توسط خود شما باعث افزایش توانایی شما و همچنین ایجاد حس خوبی در شما می­ شود.
  • این فایل به عنوان الگویی برای نگارش فصل 4، می تواند کمک قابل توجه ای به شما نماید.
  • اگر شما مراحل جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ­های خود را بر اساس روش تاپسیس خاکستری انجام داده باشید با استفاده از این فایل می­ توانید فصل 4 خود را در کمترین زمان ممکن نگارش کنید.
  • برای تطابق بیشتر فصل با روش های تحلیل کار شما در این فایل وزن معیارها به سه شیوه مختلف: 1- روش ارائه شده در فایل که بر اساس نظرات خبرگان است، 2- با استفاده از روش AHP و 3- با استفاده از روش AHP خاکستری، محاسبه شده است. روش اول در فایل فصل ارائه شده است و دو روش دیگر در فایل ورد جداگانه ای ارائه شده است. شما هر یک از این روش ها را استفاده کرده باشید می توانید از نوشته های آن بخش در فصل چهار پایان نامه خود استفاده کنید.
  • این فصل با فرض عنوان زیر نگارش یافته است.

تجزیه و تحلیل و  ارزیابی تامین کنندگان سازمان برای انتخاب مناسب ترین تامین کننده با استفاه از روش تاپسیس خاکستری

شما می توانید عنوان خود را در کنار این عنوان قرار دهید و هنگام مطالعه فصل چهار، نوشته هایی را که با عنوان پایان نامه ارتباط مستقیم دارد را طبق عنوان خود(هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه های پژوهش خود) ویرایش کنید و جداول و شکل های خود را به ترتیب جایگزین شکل ها و جداول این متن نمایید.

تلاش شده است برای تسهیل بیشتر کار شما آن قسمت­ هایی که باید بر اساس عنوان هر پایان نامه تغییر کند را با استفاده از کشیدن خط زیر آنها مشخص کنیم

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

برای مشاوره، راهنمایی، آموزش، تدریس و تحلیل داده های فصل چهار خود در روش های تصمیم گیری چند شاخصه و روش های آماری می توانید از بخش ارتباط با ما با کارشناسان ما در ارتباط باشید

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از تاپسیس خاکستری    فصل چهارم پایان نامه با استفاده از تاپسیس خاکستری  فصل چهارم پایان نامه با استفاده از تاپسیس خاکستری