پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (پرسشنامه Fuzzy AHP)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است

از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت آموزش دانشجویان و پژوهشگران و توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت­ های علمی و پژوهشی (همانند پایان نامه و مقاله) خود می­ باشد، بنابراین تیم مشاوره مدیریت برای خریداران محصولات خود این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند از مشاوره رایگان کارشناسان ما در زمینه مربوط به فایل خریداری شده استفاده نمایند.

 • شما با خرید این محصول می­ توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما در تهیه پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) پژوهش خود بهره مند شوید.
 • مشاوره ما تا جایی ادامه خواهد داشت که شما موفق به آماده کردن پرسشنامه خود شوید.
 • برای دریافت مشاوره از  بخش ارتباط با ما اقدام نمایید.
 • در این فایل تلاش شده است تا با ارائه مثال کاربردی و به صورت گام به گام نحوه طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) به دو شیوه متداول ارائه شود.

محتوای فایل

 • ارائه یک مثال کاربردی چند سطحی(دارای هدف، معیار(شاخص)، زیرمعیار(زیرشاخص) و گزینه)
 • ارائه دو نکته بسیار مهم به عنوان پیش نیاز طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(که عدم توجه به این نکات ممکن است در گام های بعدی شما را دچار مشکل نماید)
 • ارائه چهار جدول مختلف با طیف های متفاوت برای تبدیل مقیاس های زبانی به اعداد فازی
 • آموزش نحوه معکوس کردن یک عدد فازی مثلثی
 • رسم ساختار سلسله مراتبی (چهار سطحی دارای هدف، معیار، زیر معیار، گزینه) برای مثال ارائه شده
 • مشخص کردن تعداد پرسشنامه مقایسه زوجی مورد نیاز بر اساس مثال کاربردی
 • ارائه قالب خام پرسشنامه مقایسه زوجی برای ارسال به خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه) (به شیوه طیف نه گانه)
 • راهنمای کامل نحوه تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه)
 • آموزش نحوه تعیین تعداد مقایسات زوجی در هر پرسشامه
 • طراحی کلیه پرسشنامه های مثال کاربردی
 • ارائه قالب دیگر پرسشنامه مقایسه زوجی برای ارسال به خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه) (به شیوه ماتریسی)
 • راهنمای کامل نحوه تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه)
 • تهیه پرسشنامه برای یکی از پرسشنامه های مثال کاربردی به شیوه ماتریس مقایسه زوجی
 • آموزش نحوه طراحی پرسشنامه در صورتی که بخواهیم از جدول تبدیل دیگری استفاده کنیم
 • برای سهولت کار شما تمام جداول و قالب و توضیحات نحوه تکمیل آن به فرمت ورد ارائه شده است.

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

تیم مشاوره مدیریت نرم افزاری برای روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ (Fuzzy AHP Solver) ارائه کرده است که با کمک آن می توانید در چند ثانیه کلیه محسبات یک پرسشنامه را با صحت کامل انجام دهید(برای دانلود این نرم افزار اینجا کلیک کنید)

تیم مشاوره مدیریت نرم افزار دیگری برای محاسبه نرخ ناسازگاری پرسشنامه های مقایسه زوجی فازی بر اساس روش گوگوس و بوچر (Gogus and Boucher Solver) ارائه کرده است(برای دانلود این نرم افزار اینجا کلیک کنید)

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی

آموزش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی با مثال کاربردی

پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (پرسشنامه Fuzzy AHP)- پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی – پرسشنامه Fuzzy AHP – دانلود پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی- دانلود پرسشنامه Fuzzy AHP – طراحی پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ – طراحیپرسشنامه Fuzzy AHP – نحوه طراحی پرسشنامه Fuzzy AHP