پرسشنامه کوپراس (COPRAS)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است

از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت آموزش دانشجویان و پژوهشگران و توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت­ های علمی و پژوهشی (همانند پایان نامه و مقاله) خود می­ باشد، بنابراین تیم مشاوره مدیریت برای خریداران محصولات خود این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند از مشاوره رایگان کارشناسان ما در زمینه مربوط به فایل خریداری شده استفاده نمایند.

 • شما با خرید این محصول می­ توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما در تهیه پرسشنامه کوپراس(COPRAS) پژوهش خود بهره مند شوید.
 • برای دریافت مشاوره از  بخش ارتباط با ما اقدام نمایید.
 • در این فایل تلاش شده است تا با ارائه مثال کاربردی و به صورت گام به گام نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس(COPRAS) ارائه شود.

محتوای فایل

 • ارائه یک مثال کاربردی چند سطحی(دارای هدف، معیار(شاخص)، زیرمعیار(زیرشاخص) و گزینه).
 • آموزش این نکته که آیا مساله مورد نظر با استفاده از روش کوپراس(COPRASقابل حل است.
 • آموزش این نکته که اگر مساله مورد نظر هم معیار(شاخص) و هم زیرمعیار(زیرشاخص) داشت کدام یک باید در ماتریس تصمیم روش کوپراس(COPRASبکار گرفته شود.
 • ارائه قالب خام پرسشنامه کوپراس(COPRAS) برای ارسال به خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه).
 • راهنمای نحوه تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان (تکمیل کنندگان پرسشنامه).
 • طراحی پرسشنامه کوپراس(COPRAS) برای مثال ارائه شده.
 • نحوه تشکیل ماتریس تصمیم مساله(به عنوان ورودی اصلی روش کوپراس(COPRAS)) با استفاده از داده های مساله.
 • برای سهولت کار شما فایل آموزش در قالب فایل ورد ارائه شده است تا در صورت امکان بتوانید از قالب پرسشنامه کوپراس(COPRASو ماتریس تصمیم برای مساله خود استفاده کنید.

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید

تیم مشاوره مدیریت برای سهولت کار شما اقدام به طراحی نرم افزار روش ­های تصمیم ­گیری چندشاخصه همانند نرم افزار کوپراس(COPRAS Solver) نموده است. شما می ­توانید با استفاده از این نرم افزارها محاسبات خود را در کمترین زمان ممکن و با دقت کامل انجام دهید(برای دانلود نرم افزار کوپراس(COPRAS) اینجا کلیک کنید)

استفاده از نرم افزار نیاز به هیچ گونه آموزشی ندارد

آموزش روش کوپراس(COPRAS) با مثال کاربردی

پرسشنامه کوپراس (COPRAS) – دانلود پرسشامه کوپراس – نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس – دانلود پرسشنامه COPRAS – نمونه پرسشنامه کوپراس – نمونه پرسشنامه COPRAS – پرسشنامه کوپراس (COPRAS) – دانلود پرسشامه کوپراس – نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس – دانلود پرسشنامه COPRAS – نمونه پرسشنامه کوپراس – نمونه پرسشنامه COPRAS – پرسشنامه کوپراس (COPRAS) – دانلود پرسشامه کوپراس – نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس – دانلود پرسشنامه COPRAS – نمونه پرسشنامه کوپراس – نمونه پرسشنامه COPRAS – پرسشنامه کوپراس (COPRAS) – دانلود پرسشامه کوپراس – نحوه طراحی پرسشنامه کوپراس – دانلود پرسشنامه COPRAS – نمونه پرسشنامه کوپراس – نمونه پرسشنامه COPRAS