مدلسازی معادلات ساختاری

مارس 6, 2018 0

مدلسای معادلات ساختاری  Structural Equation Modeling مدلسازی معادلات ساختاری روشی که است که پژوهشگر را قادر می سازد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیون را […]