آموزش روش ویکور فازی

فوریه 14, 2016 0

آموزش روش ویکور فازی (FUZZY VIKOR) روش ویکور فازی اولین بار توسط اپرکویک ارائه شد. در این روش ما می توانیم از داده هایی که […]