درباره ما

تیم مشاوره مدیریت با جذب بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور به دنبال ارائه بهترین خدمت به شما بهترین ها می باشد. هدف تیم مشاوره مدیریت مشاوره، راهنمایی و آموزش دانشجویان و پژوهشگران به منظور توانمند کردن آنها برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی خود می باشد.

تیم مشاوره مدیریت معتقد است که دوره نگارش پایان نامه فرصتی است برای دانشجویان تا در یک حوزه خاص و مورد علاقه خود از توانایی لازم برخوردار شده و تخصص لازم را در آن حوزه کسب کنند شاید همین توانایی و تخصص زمینه تحصیل شغل آینده آنها باشد. به همین منظور توصیه ما به دانشجویان این است که پایان نامه و فعالیت های خود را خودشان انجام دهند. از طرف دیگر موسسات و سایت هایی هم که اقدام به انجام پایان نامه می­ کنند کاری جزء کپی کردن کارهای دیگران انجام نمی دهند.
اما از آنجایی که ممکن است دانشجویان در مراحل انجام فعالیت های خود بنا به دلایلی (همانند نیاز به استفاده از نرم افزارها و مفاهیم رشته های مدیریتی توسط دانشجویان رشته های دیگر که دوره های آنها را نگذرانده اند، ضعف سیستم آموزشی دانشگاه در آموزش مناسب مفاهیم و نرم افزارهای ضروری دانشجویان در طول تحصیل، عدم راهنمایی مناسب اساتید راهنما و مشاور  و دلایلی از این قسم) با مشکلاتی مواجه شوند که خارج از توان آنها باشد و نیازمند مشاوره، آموزش و راهنمایی باشند ، بنابراین تیم مشاوره مدیریت آماده همکاری با شما می باشد.

تیم مشاوره مدیریت با جذب بهترین ها به دنبال ارائه بهترین خدمات به شما عزیزان می باشد

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت