دانلود نرم افزار شبیه سازی ED

راهنمای دانلود نرم افزار ED

گام اول) برای دانلود نرم افزار شبیه سازی ED ابتدا به این سایت مراجعه نمایید.

گام دوم) در سایت بر روی تب Downloads کلیک کرده تا وارد صفحه جدید شوید.

گام سوم) در صفحه جدید در بخش Enterprise Dynamics® بر روی Enterprise Dynamics® ۱۰ Student Starter کلیک کنید تا وارد صفحه تکمیل اطلاعات خود شوید.

گام چهار) در صفحه جدید اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید تا لینک نرم افزار شبیه سازی Ed برای شما ارسال شود.