روش حداکثر حداقل ها(MAX MIN)

آذر ۹, ۱۳۹۵ 0

روش حدکثر حداقل ها(MAX MIN) (روش بدبینانه) در ادامه با ارائه یک مثال به آموزش روش حداکثر حداقل ها می پردازیم. فرض کنید قرار است […]