روش چیرگی(Dominance)

نوامبر 29, 2016 0

روش چیرگی(Dominance) در این روش، تصمیم گیرنده به هر دلیلی که برایش مطرح است گزینه ها را به تدریج حذف می کند تا اینکه یک […]