روش تخصیص خطی(روش LAM)

دسامبر 2, 2016 0

روش تخصیص خطی(روش LAM) Linear Assignment Method در روش تخصیص خطی تنها داده های ترتیبی یا ordinal به عنوان ورودی استفاده می شود. همچنین در […]