آموزش Gray Relational Analysis

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴ 0

آموزش روش تحلیل رابطه خاکستری(Gray Relational Analysis) تئوری خاکستری برای اولین بار توسط پرفسور دنگ در سال ۱۹۸۲  مطرح شد. این روش خیلی زود تبدیل […]