آموزش Gray Relational Analysis

فوریه 14, 2016 0

آموزش روش تحلیل رابطه خاکستری(Gray Relational Analysis) تئوری خاکستری برای اولین بار توسط پرفسور دنگ در سال 1982  مطرح شد. این روش خیلی زود تبدیل […]