آموزش روش دیمتل DEMATEL

اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ 0

بررسی روابط علی و معلولی بین شاخص ها با استفاده از روش دیمتل(DEMATEL) دانلود نرم افزار دیمتل (با این نرم افزار در چند ثانیه کلیه […]

آموزش روش ویکور فازی

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴ 0

آموزش روش ویکور فازی (FUZZY VIKOR) روش ويکور فازي به منظور ارائه فرآيند عقلاني و سيستماتيک ارائه شده است. روش ويکور به تصميم گيرنده اجازه […]