آموزش روش تاپسیس

فوریه 14, 2016 0

روش TOPSIS یا روش رجحان ترتیبی با تشابه به جواب ایده آل توسط هوانگ و  يون (Hwang & Yoon ) در سال 1981 مطرح گرديد. […]