آموزش روش ویکور فازی

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴ 0

آموزش روش ویکور فازی (FUZZY VIKOR) روش ويکور فازي به منظور ارائه فرآيند عقلاني و سيستماتيک ارائه شده است. روش ويکور به تصميم گيرنده اجازه […]