مقاله ترجمه شده

بهمن ۱۹, ۱۳۹۴ 0

لیست مقاله های مدیریتی ترجمه شده ترجمه مقاله Organisational Values as Attractors of Chaos” An Emerging Cultural Change to Manage Organisational Complexity برای دریافت فایل ترجمه […]