دانلود نرم افزار شبیه سازی ED

راهنمای دانلود نرم افزار ED

گام اول) برای دانلود نرم افزار شبیه سازی ED ابتدا به این سایت مراجعه نمایید.

گام دوم) در سایت بر روی تب Downloads یا SOFTWARE  کلیک کرده تا وارد صفحه جدید شوید.

گام سوم) در صفحه جدید در بخش Enterprise Dynamics® بر روی LEARN MORE کلیک کنید کنید تا وارد صفحه دیگر شوید. 

گام چهارم) در این صفحه در بخش Enterprise Dynamics®  بر روی DOWNLOAD TRIAL کلیک کنید تا به قسمت دانلود نرم افزارها وارد شوید.

گام پنجم) در این صفحه بر روی نسخه مورد نظر از نرم افزار کلیک کنید تا وارد صفحه دیگر شوید( قبلا نسخه  Enterprise Dynamics® 10 Student Starter برای دانشجویان بود که برای کارهای دانشجویی کفایت می کرد و ما با این نسخه تحلیل می کنیم)

گام چهار) در صفحه جدید اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید تا لینک نرم افزار شبیه سازی Ed برای شما ارسال شود.

در صورت نیاز به آموزش خصوصی یا تجزیه و تحلیل داده های خود با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ED به بخش ارتباط با ما مراجعه کنید