آموزش نرم افزار super decision

فیلم آموزش نرم افزار سوپر دسیژن(super decision) به زودی ارائه خواهد شد

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش فرآیند تحلیل شبکه ای یا نرم افزار super decision به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید