روش ترتیبی (روش Lexicographic)

نوامبر 29, 2016 0

روش ترتیبی (روش Lexicographic) (لکسیکوگراف) این روش نیازمند آن است که در آن شاخص ها ابتدا از نظر اهمیت اولویت بندی شوند سپس تمام گزینه […]

روش رضایتمندی(روش Conjunctive)

نوامبر 29, 2016 0

روش رضایتمندی(روش Conjunctive) در این روش به منظور اینکه یک گزینه انتخاب شود باید همه استانداردها(حداقل استاندارد قابل قبول) را داشته باشد. به عبارت دیگر […]

روش حداکثر حداکثرها(MAX MAX)

نوامبر 29, 2016 0

روش حداکثرها حداکثرها(MAX MAX) (روش خوشبینانه) در ادامه با ارائه یک مثال به آموزش روش حداکثر حداقل ها می پردازیم. فرض کنید قرار است از […]

روش حداکثر حداقل ها(MAX MIN)

نوامبر 29, 2016 0

روش حدکثر حداقل ها(MAX MIN) (روش بدبینانه) در ادامه با ارائه یک مثال به آموزش روش حداکثر حداقل ها می پردازیم. فرض کنید قرار است […]

روش چیرگی(Dominance)

نوامبر 29, 2016 0

روش چیرگی(Dominance) در این روش، تصمیم گیرنده به هر دلیلی که برایش مطرح است گزینه ها را به تدریج حذف می کند تا اینکه یک […]