GRAY ELECTERE

فوریه 14, 2016 0

روش الکتره خاکستری (GRAY ELECTERE) در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش GRAY ELECTERE به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید. ارتباط با […]

ELECTERE

فوریه 14, 2016 0

روش الکتره (ELECTERE) روش ELECTERE یکی از روش های تصمیم گری چند شاخصه است که در میان دهه ی 1960 در اروپا توسط روی و همکارانش […]