آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری(فاصله ای)

همانطور که در بخش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP بیان شد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از شناخته شده ­ترین و پرکاربردترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که توانایی اندازه­ گیری میزان سازگاری ترجیحات و در نظر گرفتن معیارهای ملموس و غیرملموس را دارا می ­باشد. در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قطعی (AHP) به تفصیل در بخش مربوط به خود AHP توضیحات لازم داده شده است. در این بخش سعی می شود به معرفی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری(GRAY AHP) یا فاصله ای (INTERVAL AHP) پرداخته شود. برای درک بهتر این روش ابتدا باید مفاهیم مربوط به تئوری خاکستری و مجموعه های خاکستری یا فاصله ای را آموخت. البته در بخش مربوط به تحلیل رابطه خاکستری (Gray Relational Analysis) این مفاهیم توضیح داده شده است. در ادامه به بررسی گام های خود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری یا فاصله ای پرداخته شده است.

گام های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری یا فاصله ای

گام1. شناسایی هدف، معیارها و گزینه­ های پژوهش و تشکیل ساختار سلسله مراتبی.

گام2. تهیه پرسشنامه مقایسه زوجی و جمع آوری نظرات خبرگان.

گام3. تبدیل ماتریس مقایسه زوجی خبرگان به ماتریس فاصله ای با استفاده از جدول تبدیل قضاوت های ترجیحی به اعداد خاکستری یا فاصله ای.

نکته: قبل از محاسبه اعداد فاصله ­ای باید نرخ ناسازگاری پرسشنامه­ های مقایسه زوجی را محاسبه نمود و در صورتی که میزان ناسازگاری آنها قابل قبول بود(کمتر از 0.1) به محاسبه اعداد فاصله ­ای پرداخت.

گام4. تشکیل ماتریس میانگین هندسی از روی ماتریس مقایسات زوجی خاکستری.

گام5. محاسبه وزن هر یک از معیارهای پژوهش با استفاده از تقسیم هر یک از اعداد فاصله ای ماتریس میانگین هندسی به بزرگترین حد بالای ماتریس میانگین هندسی.

در صورت نیاز به مشاوره، آموزش و یا تحلیل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

ارتباط با ما 


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید